Weet wat te doen bij hartproblemen

Weet u wat u moet doen als iemand een hartaanval krijgt? Als iedere seconde telt, dan is het fijn om verstand van zaken te hebben. Met een AED cursus weet u precies hoe u moet handelen bij hartproblemen. U leert om te gaan met een automatische externe defibrillator (AED). Bij Safety Centre Boxmeer krijgt u naast een inhoudelijke en theoretische cursus ook praktische oefeningen. Zo weet u bij een calamiteit precies hoe u moet handelen. Dat geeft u en uw collega’s een veilig gevoel. Bel voor onze mogelijkheden: 0485 – 522288.

bhv buiten

Wat is een AED?

Dit is een draagbaar toestel dat u kunt gebruiken om iemand te reanimeren die een circulatiestilstand heeft als gevolg van ventrikelfibrilleren, ook wel een hartaanval genoemd. Het apparaat dient op automatische wijze een elektrische schok toe om zo het verstoorde hartritme te stoppen. Zo krijgt de sinusknop de kans om controle over het hartritme te krijgen, waarmee de patient gered is. Hiermee is een AED iets anders dan een hartmassageapparaat. Het zijn allebei reanimatiemiddelen, maar hartmassage wordt manueel uitgevoerd en geeft geen schokken. In de cursus staan we hier ook bij stil, zodat u weet wat u kunt doen als de techniek u onverhoopt in de steek laat.

Hoe te handelen

Heeft iemand te maken met een circulatiestilstand, dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te herkennen en hulp te bieden. Laat iemand 112 bellen en maak gebruik van een defibrillator. U dient elektroden op de borst van het slachtoffer te plakken en de defibrillator maakt automatisch een analyse van het hartritme, waarna u mogelijk het advies krijgt om schokken toe te dienen. Sommige volautomatische toestellen geven de schok zelf al na het maken van de analyse. Belangrijk is dat u daarna doorgaat met borstcompressies en beademen. Hier staan we uiteraard in onze AED cursus ook bij stil.

Onze opleidingen en trainingen

U kunt bij ons niet alleen terecht voor de opleiding reanimatie (inclusief AED cursus). U kunt ook deelnemen aan herhaaltrainingen. Veel mensen menen dat een AED eenvoudig te bedienen is, omdat het apparaat instructies geeft. U moet echter meer handelingen verrichten en op tijd een hartaanval herkennen. Dit kan seconden schelen en zo levens redden. In onze cursus staan we hier dan ook uitgebreid bij stil. Bent u een particuliere cursist? Dan kunt u via uw zorgverzekeraar uw cursus deels of geheel vergoed krijgen. De duur van zowel de AED cursus als herhalingscursus is in overleg vast te stellen. De trainingen geven we in overleg ook in-company. Vraag ons naar de mogelijkheden en bel naar 0485 – 522288.