Voldoe aan het BHV plan

Als werkgever moet u in een BHV plan schriftelijk vastleggen hoe de hulpverleningstaken zijn geregeld en wie verantwoordelijk is voor welke hulpverleningstaak. Om problemen te voorkomen, legt u dit vast in een plan. Bovendien bent u zo voorbereid op een controle van de Arbeidsinspectie. Komen zij u controleren, dan letten zij erop of het volgende duidelijk is weergegeven.

bhv buiten

Het aantal BHV’ers, de mate waarin opgeleid en geoefend wordt, en of de restrisco’s bekend zijn. Safety Centre Boxmeer helpt u om via gedegen opleiding en training te voldoen aan de eisen van het BHV plan.

Inhoud BHV plan

Heeft uw onderneming een gebruiksvergunning? Dan staan daar mogelijk andere eisen in als het gaat om BHV. Deze voorwaarden moet u dan opnemen in uw plan. Wilt u aantonen dat uw BHV aan wet- en regelgeving voldoet, dan moet u de volgende zaken vastleggen:

 • Basisgegevens bedrijf
 • BHV-organisatie
 • BHV-opleidingen
 • BHV-materialen
 • Procedures voor het personeel bij calamiteiten
 • Procedures voor de BHV bij calamiteiten
 • Instructiekaarten en plattegronden
 • Oefeningen
  Werkt u met gevaarlijke stoffen? Dan is extra informatie nodig. Wij vertellen u hier graag over.

Tips

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen we u een aantal tips geven voor de bedrijfshulpverlening in uw organisatie:

 • Benoem een beheerder voor het BHV-plan. Zo is een iemand verantwoordelijk voor wijzigingen en een jaarlijkse toetsing.
 • In uw bedrijf moeten instructiekaarten hangen, die bij voorkeur gebruik maken van pictogrammen. Die zijn namelijk voor iedereen begrijpelijk.
 • U kunt plattegronden ophangen in uw bedrijfspand waarop de vluchtwegen zijn aangegeven.
 • Iedereen moet weten wat ze moeten doen bij een calamiteit. Het is daarom goed om het plan vooraf te bespreken met werknemers.
 • Bespreek het plan ook intern met een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad. Zo zorgt u dat er voldoende draagvlak is.
 • Mail belangrijke informatie rond of zet het op intranet. Zo kan iedereen het inzien.
 • Leg afspraken met andere bedrijven altijd op papier vast in het plan.
 • Wij raden verder aan om uw plan op een centrale plaats te bewaren in een map. Leg het bijvoorbeeld neer bij de receptie. Zo heeft iedere medewerker toegang tot de informatie.
 • Zorg er ook voor dat iedereen van de BHV een eigen exemplaar heeft. Zo heeft u altijd verschillende reserve-exemplaren. Bij een incident zijn er dan altijd voldoende plannen voor handen en weten alle bedrijfshulpverleners wat ze moeten doen.