Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Algemeen:

Deze opleiding is bedoeld voor bedrijfshulpverleners met een gidsfunctie waarbij het gebruik van adembescherming nodig is. Dat is onder meer het geval bij het werken in cellengebouwen of in een omgeving met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan gerechtsgebouwen, politiebureaus, huizen van bewaring, TBS-, jeugd- en rijkswerkinrichtingen, militaire strafgevangenis, psychiatrische ziekenhuizen, industriegebouwen.

De opleiding:

De opleiding biedt een combinatie van theorie en praktijk met als doel de bedrijfshulpverlener veilig en verantwoord te laten optreden met adembescherming. Zowel de technieken en richtlijnen voor het gebruik van adembescherming, als de procedures bij het redden en gidsen worden getraind.

Opleidingsduur:

De opleiding duurt drie dagen inclusief examens, waarin het accent ligt op het trainen in de praktijk.

Toelatingseisen:

De kandidaat dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en van een bewijs van medische keuring.

Herhalingscursus Adembescherming BHV:
Duur: 1 dag