Beheerder Brandmeldinstallatie

Algemeen:
Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

De cursus: In de cursus wordt ingegaan op het beheer van de brandmeldinstallatie, periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden.

Cursusduur:
De cursus duurt 2 dagen (niet aaneengesloten). In de periode tussen de lesdagen dient er door de cursist een zevental project opdrachten uitgewerkt te worden over de eigen brandmeldinstallatie.

Herhalingscursus Beheerder Brandmeldinstallatie:
Duur: 1 dag