BHV Petrochemische industrie

De cursus BHV in de petrochemische industrie is speciaal ontwikkeld voor de petrochemische industrie en is bedoeld voor operators die een taak hebben in de bedrijfshulpverlening. De operator leert om in een korte tijdsperiode direct na het ontstaan van een ongeval, brand of lekkage op te treden. De eigen veiligheid, de procedures van de BHV-organisatie, adembescherming, persoonlijke bescherming, bronbestrijding en de samenwerking met de (bedrijfs)brandweer spelen in de cursus een belangrijke rol.

De les- en leerstof is ontwikkeld in samenwerking met Deltalinqs en de Gezamenlijke Brandweer.

De cursus:

In de onderdelen ‘Adembescherming/Persoonlijke bescherming’ en ‘Bronbestrijding’ komt de benodigde theorie en praktijk aan de orde.