Kleine blustoestellen

Algemeen:

In de praktijk is gebleken dat veertig procent van de beginnende branden met kleine blustoestellen kan worden geblust. Tijdens deze korte cursus leert u omgaan met kleine blustoestellen.

Praktijkexamen:

Het examen voor Kleine blustoestellen bestaat uit het op de juiste wijze uitvoeren van een aantal praktijkhandelingen. Bij een voldoende beoordeling van de praktijkhandelingen ontvangt de kandidaat een certificaat met een geldigheidsduur van één jaar.

Herhalingscursus Kleine blustoestellen:
In overleg