Ploegleider BHV

Algemeen:

De opleiding Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. De opleidingsduur bedraagt twee dagen.

Theorie-examen:

De examinering vindt op vergelijkbare wijze plaats als bij de Basisopleiding BHV, dat wil zeggen met een theorie-examen met meerkeuze vragen en een competentielijst die door de instructeur/examinator wordt afgetekend.

Praktijkexamen:

Het praktijkexamen bestaat uit een praktijkoefening waarbij de inzet van de cursist wordt beoordeeld aan de hand van een verrichtingenlijst.

Herhalingscursus Ploegleider BHV:
Duur: 1 dag