Preventiecontrole & BHV

Algemeen:

In de cursus Preventiecontrole en bedrijfshulpverlening ligt de nadruk op het herkennen en signaleren van (brand)gevaarlijke situaties. Daarnaast wordt aangegeven op welke wijze bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen kunnen worden gecontroleerd door bedrijfshulpverleners.

De cursus:

De volgende aspecten van preventie komen aan de orde:

  • Uitleg van het begrip preventie en andere begrippen
  • De wettelijke basis van (brand)veiligheid
  • Preventieve maatregelen en voorzieningen (organisatorisch en technisch)
  • De preventie controle ronde