Preventiemedewerker

Algemeen:

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zonodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de preventietaken.

Theorie-examen:

Het examen Preventiemedewerker bestaat uit een theorie-examen met meerkeuzevragen. Lees uitgebreide informatie over de cursus preventiemedewerker.