Bevelvoerders training

Doel van de training:

De deelnemer kan op een veilige en effectieve wijze leiding geven aan de bestrijding van diverse calamiteiten. Deze draagt daarbij de zorg voor zijn eigen veiligheid, zijn manschappen, omstanders en slachtoffers.

Inhoud van de training:

De deelnemer dient met een tankautospuit en volledige bemanning uit te rukken voor een calamiteit. Ter plaatse aangekomen moet hij overzicht krijgen over de totale situatie en tot de komst van de OVD de coördinatie voeren.

Doelgroep:
Bevelvoerenden met een leidinggevende taak binnen het brandweerkorps.