Brandbestrijding inzetoefening

Doel van de training:

De deelnemer dient tijdens een inzetoefening op een veilige manier te verkennen, redden en straalpijpvoering onder verzwaarde omstandigheden (rook, stroming, temperatuur en vlammen) uit te voeren.

We hebben de mogelijkheid om scenario’s op maat te creëren en te realiseren. Denk hierbij aan een mogelijke woning- keuken- zolder- en/of kelderbrand. Uiteraard staan we ook open voor nieuwe scenario’s. Dit in overleg met het Safety Centre Boxmeer.

Inhoud van de training:

Praktijk:
Simuleren van een binnenbrand in een van de oefenobjecten waarbij alle faciliteiten aan bod komen.

Doelgroep:
Overheids- en bedrijfsbrandweer.