Flashover / Brandverloop

Doel van de training:

Flashover is een fenomeen wat in besloten ruimtes tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Bij het theoretische gedeelte wordt er behandeld hoe een verbranding ontstaat en hoe deze op een veilige manier aangepakt kan worden. Ook worden de explosiegrenzen van de rookgassen aan bod gebracht. Verder leren we de brandweerman/-vrouw hoe hij/zij een flashover tijdig kan herkennen, voorkomen en op een veilige maar effectieve manier kan bestrijden. Bij het praktijkgedeelte zullen we gebruik maken van onze hout gestookte flashover container. Daarbij zullen alle elementen uit het theoriegedeelte verduidelijkt worden door middel van praktijkvoorbeelden.

Inhoud van de training:

De training kan bestaan uit een theorie en/of praktijk gedeelte betreft Flashover en/of Brandverloop. Hierbij is het mogelijk om ze los van elkaar te boeken of als combinatie.

Theorie:

Verbranding en blussing, explosiegrenzen, flashover herkennen, voorkomen en veilig bestrijden.

Praktijk:

Simuleren van een flashover, veilig benaderen, veilig en effectief bestrijden, juiste gebruik van straalpijpvoering en RSTV.

Doelgroep:

Overheids- en bedrijfsbrandweer.