Hittetraining

Doel van de training:

De deelnemer dient tijdens een inzetoefening op een veilige manier te verkennen, redden en straalpijpvoering onder verzwaarde omstandigheden (rook, stroming, temperatuur en vlammen) uit te voeren.

Wij hebben de mogelijkheid om scenario’s op maat te creëren en te realiseren. (In overleg met het Safety Centre Boxmeer)

Inhoud van de training:

Praktijk:
Simuleren van een hout gestookte binnenbrand in één of meerdere van onze oefenobjecten op het terrein van Safety Centre Boxmeer waarbij gebruik word gemaakt van stenen bebouwing. Denk hierbij onder andere aan een kelderbrand en flashover.

Doelgroep:
Overheids- en bedrijfsbrandweer.