Overdruk ventilatie praktijk en theorie

Doel van de training:

Er word getracht de deelnemer inzicht te geven in de mogelijkheden van repressieve ventilatie bij brand. Daarbij leert de deelnemer hoe u de overdrukventilator bij brandbestrijding tijdens een inzetoefening kan toepassen.

Inhoud van de training:

De training kan bestaan uit een theorie of praktijk gedeelte. Een combinatie van beide is uiteraard ook mogelijk.

Theorie:
Werking, bediening, tactische plaatsing, RSTV scan

Praktijk:
Bediening, tactische plaatsing inzet, RSTV scan

Doelgroep:
Overheids- en bedrijfsbrandweer.