Spoorwegincidentbestrijding

Doel van de training:

De deelnemer wordt tijdens het theoretische gedeelte inzicht gegeven om veilig en procedure gericht te werken in spoorwegincidentbestrijding. Tijdens het praktische gedeelte wordt de deelnemer de mogelijkheid geboden om deze kennis bij een inzetoefening toe te passen.

Inhoud van de training:

Simuleren van een spoorwegincident, met of zonder brand, slachtoffers, voertuigen, bovenleiding en dergelijke.

Doelgroep:
Overheids- en bedrijfsbrandweer die in hun verzorgingsgebied met spoorwegincidentbestrijding te maken kunnen krijgen.