Technische hulpverlening

Doel van de training:

De deelnemer veilig laten werken met redgereedschap om hun vaardigheden op peil te houden c.q. optimaliseren.

Inhoud van de training:

Simuleren van diverse soorten aanrijdingen, ongevallen gevaarlijke stoffen en andere calamiteiten.

Doelgroep:
Overheids- en bedrijfsbrandweer.