VCA Opleiding Basisveiligheid

Doel van de opleiding:

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het doel is om u veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen.

De opleiding:

De onderwerpen die aan bod komen omvatten o.a. Wet- en regelgeving, risico’s en ongevallen, gevaarlijke stoffen, branden en explosies, besloten ruimten, machines en gereedschappen, tillen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op hoogte, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen.