Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

Doel van de opleiding:

Het doel van deze opleiding is om leidinggevenden die werkzaam zijn in diverse bedrijfstakken o.a. bij aannemers, kennis en inzicht krijgen van de risico’s en de veiligheid.

De opleiding:

De onderwerpen die aan bod komen omvatten o.a. Arbeidsomstandigheden-en milieuwetgeving, ontstaan van ongeval, bevorderen veilig werken, opstellen en invoeren van veiligheidsprocedures, taak- risico- analyse, bedrijfsnoodplan, gevarenbronnen, toxicologie en ergonomie.